ماه تلخ / رومن پولانسکی

می می : دوتا خبر برات دارم؛ یکی خوب، یکی بد!
اسکار: بگو!
می می: خبر اول اینه که فلج شدی و تا آخر عمر باید رو ویلچیر بشینی!
اسکار: خبر خوبه چیه؟
می می : این خبر خوبه بود! ، خبر بده اینه که کسی که قراره ازت مراقبت کنه، منم!

Bitter Moon
Roman Polanski
/ 0 نظر / 65 بازدید