هم دارم و هم ندارمش دوست ...

 

یادی از هنرمندان فراموش شده ی ایران ...

رضا کفاش، که مرگش در سال 1332 اتفاق افتاد، شاعر بود و سال ها با هفته نامه ی امید همکاری می کرد.شعر زیر که تضمین باژگونه ای است از  معروف ترین شعر معروف ایرج میرزا به نام مادر (گویند مرا چو زاد مادر ... )، از این شاعر با ذوق است. به قولی پا توی کفش ایرج میرزا کرده و مثل اینکه بد هم جا نیافتاده است:
رضا کفاش در سال 1332 در گذشت و اینک شعر مورد نظر:


گویند مرا چو زاد مادر
اندوه زمانه در دل اندوخت

بیچاره برای خرج ماما،
ناچار اثاث خانه بفروخت

از چادر کهنه ی سر خویش،
بهر تن من لباس نو دوخت

با اینهمه چاه نفت آن شب،
تا صبح چراغ ما نمی سوخت

بر چهر پدر ز شرم مادر،
از آتش فقر مشعل افروخت

بدبخت به جای کسب دانش،
بر من هنر گدایی آموخت

پس ذلّت من، ز غفلت اوست
هم دارم و هم ندارمش دوست!

 

/ 0 نظر / 52 بازدید